Güvenç Abdal Kimdir

   Seyit Şeyh Numan'ın oğludur. Seyit Şeyh Numan Seyit Sultan İsmail Etumi'nin oğludur. İsmail Etumi Kinci Hasan Sani'nin oğludur. Seyit Hasan Sani de, Seyit İbrahim Mucab'ın küçük oğludur. Seyit İbrahim Murat, Muhammet Sani'nin oğludur. Seyit İmam Muhammet mücap İmam Musai Kazımin oğludur. Güvenç Abdal bir zat Musai Kazımın torunudur. Öğrenimini Ahmet Yesevi dergahında tamamlayarak irşat bölgesi Gümüşhane Kürtün kasabasının Taşlıca köyüne düşer. Horasan pirleri irşat için Anadolu'ya yol alırlar. Nasip almış halifeler Ahmet Yesevi tarafından görevlendirerek her biri Anadolu'nun bir yöresine dağılırlar. Güvenç Abdal Kürtün'e düşer.

   Hazreti Hacı Bektaş da Kırşehir ve Nevşehir arasın bulunan Suluca Karahöyük denilen bir mekana yerleşir. Hacı Bektaşı Veli Hazretleri Hoca Ahmet Yesevi dergahındaki mucizatları ile atası Hz.Muhammet hazretlerinin emanetlerini almaya hal kazanmıştır. Anadolu'da üst mucize ve kerametleri ile kısa sürede tüm inananları etrafında toplamayı başarmıştır. Tüm Horasan'dan gelen halifeler bulundukları çevrelerini irşat ettikten sonra pir ilan edilen Hacı Bektaş Veli hazretleri etrafında toplanmışlardır. Güvenç Abdal geri kalan hizmetini Kürtün'ü terk ederek Hacı Bektaş'a dergaha gelir.

   Ara sıra Kürtün'e gelerek orada kime kanını çocukları yetişene kadar boş bırakmamıştır. Oğullarını yetiştirdikten sonra dergaha çekilerek Hacı Bektaş dergahında Hacı Bektaş Veli Hazretleri ile ona baglanarak görevini Hacı Bektaş dergahından ömrünün sonuna kadar sürdürmüş olduğu Hacı Bektaş kayıtların görülmektedir. Türbesi Kırklar Meydanında girişte sol tarafta bulunmaktadır.

   Dünya güzeli ile yan yana yatmaktadır.